Servei de hosting de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Aiguafreda i professionals de serveis d’Internet; pàgines web de Aiguafreda

Entre els clients tipus que utilitzen els serveis d’administració de servidors i VPS, diverses organitzacions, així com professionals dedicats a alguns serveis a clients, pels que els és interessant fer-se càrrec de l’allotjament per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé el suport al client, i incrementar la xifra de negoci sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, és molt elàstic. Des d’únicament fer-nos càrrec de la instal·lació del servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades tècniques al client, podent contactar-nos per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu equip, fins cuidar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. Si ens fem càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com de treballadors de l’empresa.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les característiques entre una i altra opció són força diferents. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Tot i això, sí que podem facilitar un detall del procés i les característiques principals de la posada en funcionament i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques de configuració:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el software. És molt possible que en aquest punt es destapin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un sobrevingut habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent en acabar verificar que tot funciona com s’esperava, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor administrat.


Servidors dedicats administrats a Aiguafreda:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Aiguafreda:

Allotjament de pàgines web a Aiguafreda:

Com a complement als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. tots els hostings inclouen un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Aiguafreda:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar els registres de dominis des d’un sol espai. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Aiguafreda:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir els plugins i programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Aiguafreda:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Aiguafreda:

Per aquells clients que necessiten allotjar diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa entitat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?