Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament als cercadors, per empreses de Artés i professionals de serveis d’Internet; pàgines web de Artés

Les organitzacions que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de recursos, o bé més seguretat per la seva informació. Però utilitzen VPS administrats les organitzacions o professionals, que es dediquen a oferir serveis relacionats d’alguna manera amb Internet a altres empreses, i necessiten un hosting extern amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis que ofereixen als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que possiblement és important en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, econòmicament, resulta més interessant per les empreses que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec de la instal·lació del servidor, i entregar usuaris, contrassenyes i altres dades tècniques a l’empresa, que en qualsevol cas ens podrà contactar per qualsevol tipus de tasques puntuals al seu equip, fins fer-nos càrrec de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. Si ens fem càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com d’empleats de l’empresa.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors VPS que preparem pels nostres clients, depenen del projecte. Per aquest motiu, si es tracta de projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un servidor més petit, i si té necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

Tot i això, sí que podem facilitar un detall del procés i els aspectes més destacats de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Procés d’instal·lació de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuracions de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migrar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per acabar la comprovació del bon funcionament dels serveis, procedim a la migració de dades cap al nou servidor virtual. En fer la migració de dades poden sorgir entrebancs de tot tipus. Per tal d’identificar-les totes, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el software del servidor VPN, que han d’utilitzar.

6. Revisió i darreres adaptacions:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a Artés:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Artés:

Allotjament de pàgines web a Artés:

Addicionamement als serveis explicats en aquest apartat. A ServeisTic disposem de plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Artés:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Artés:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients de mantenir els complements i la programació web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Artés:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva web. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Artés:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa societat o titular, i altres aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:

× +info?