Gestió de servidors VPS per SEO, i allotjament de botigues online i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Avinyó.

Tant per empreses que necessiten preparar el seu propi servidor dedicat per gaudir de la confidencialitat, seguretat, autonomia i disponibilitat que requereix la seva informació. I també per aquelles empreses que es dediquen a serveis relacionats amb cloud, i que necessiten disposar de servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no poden, formar una persona, per aquestes tasques. A ServeisTic ens podem ocupar de les tasques de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Tenim respostes per diverses tipologies de necessitats en servidors dedicats. Habitualment ens fer càrrec de la instal·lació i l’administració, tot i que de vegades el client pot voler només que se li instal·li la programació, i requerir assistència tècnica quan li calgui. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final com si fos el nostre client.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors VPS que preparem pels nostres clients, es configuren en funció del projecte. Per tant, en projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un sistema més petit, i si té unes necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

Però, sí que podem detallar el procés i les característiques principals de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Fer el seguiment de l’equip durant el període inicial després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el programari. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un sobrevingut habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, perquè endarrereix tot el procés. El següent en acabar verificar que tot funciona com s’esperava, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor VPS. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Servidors dedicats administrats a Avinyó:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Avinyó:

Allotjament de pàgines web a Avinyó:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els paquets d’hospedatge, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per administrar els serveis contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en adaptar el seu paquet d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Avinyó:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Avinyó:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Avinyó:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Avinyó:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?