Gestió de servidors dedicats i VPS per millorar el SEO de pàgines d’empreses, i professionals d’Internet de Barberà del Vallès

Entre els clients tipus que son usuaries dels serveis d’administració de servidors i VPS, diverses organitzacions, així com professionals dedicats a alguns serveis a clients, pels que els val la pena fer-se càrrec de el hosting per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé potenciar el suport al client, i guanyar uns diners sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a professionals especialitzats.

El que s’ofereix des de ServeisTic, és molt elàstic. Des d’únicament fer’instal·lar el servidor, i entregar tots els accessos i configuracions a l’empresa, que en qualsevol cas ens podrà contactar per realitzar tasques puntuals al seu equip, fins responsabilitzar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. En cas que ens haguem de fer càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com de treballadors de l’empresa.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que preparem pels nostres usuaris, en cada cas depenen del projecte. Per aquest motiu, en projectes petits, es pot utilitzar un sistema amb menys recursos, i si té necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

El que sí que podem donar és informació respecte a la manera de funcionar en el relatiu a serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors VPS.


Instal·lació de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el software. És molt possible que en aquest punt sorgeixin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un incident habitual, cal fer els possibles per evitarque passi, degut a que endarrereix tot el procés. El següent després de les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor VPS. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en producció, el client vulgui incorporar nous serveis, , el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor VPS.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Barberà del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Barberà del Vallès:

Allotjament de pàgines web a Barberà del Vallès:

A més dels serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de web, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels hostings, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats d’allotjament de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Barberà del Vallès:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Barberà del Vallès:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Barberà del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Barberà del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?