Administrar servidors dedicats i VPS per posicionament, i allotjament de pàgines web i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Cabrera d’Anoia.

Entre els clients tipus que son usuaries dels serveis d’administració de servidors i VPS, algunes empreses, així com professionals dedicats a alguns serveis a clients, pels que els és interessant realitzar-los l’allotjament per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé l’assistència al client, i incrementar la xifra de negoci sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a professionals especialitzats.

En aquestes àrees, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei únicament d’instal·lació i que llavors l’usuari es cuidi de l’administració des del moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment disposar del nostre suport en cas de necessitar-lo. Naturalment també ens podem cuidar del manteniment dels servidors VPS, en cas que el client ho prefereixi. Per acabar també ens podem fer càrrec de l’atenció i el suport a l’usuari final, com si fos un client propi.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que preparem pels nostres clients, en cada cas depenen de les necessitats del client, de manera que, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un sistema més petit, i en cas que tingui necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

A cada empresa se li prepara el servidor administrats a mida. I no existeix un “equip” estàndard. Tot i això sí que podem descriure el procés de preparació habitual dels servidors administrats que administra ServeisTic:


Configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor sistema:
Fer el seguiment de l’equip durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el programari. És molt possible que en aquest punt es destapin problemes, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un incident molt freqüent, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de les proves, és iniciar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor administrat.


VPS dedicats administrats a Cabrera d’Anoia:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Cabrera d’Anoia:

Allotjament de pàgines web a Cabrera d’Anoia:

Addicionamement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic disposem de paquets de hosting per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Cabrera d’Anoia:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Cabrera d’Anoia:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients de mantenir els plugins i programació web WordPress al dia, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cabrera d’Anoia:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Cabrera d’Anoia:

Quan l’usuari necessita allotjar diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?