Administració de servidors VPS per posicionament, i allotjament de botigues online i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Caldes de Montbui.

El públic de VPS, l’integren principalment societats, i professionals, als que interessa tenir un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues virtuals. Però en tractar-se de societats d’altres sectors, no els hi resulta eficient, ni operatiu incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la millor estratègia subcontractar l’administració del VPS que utilitzarà l’empresa.

En el relatiu a servidors VPS, a ServeisTic podem donar el servei clau en mà i que llavors l’usuari es faci càrrec e l’administració posterior al moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment disposar del nostre suport per resoldre incidències. I també ens podem encarregar del manteniment dels servidors dedicats, en cas que el client ho prefereixi. Finalment també ens podem encarregar de l’atenció tècnica i del suport a l’usuari final, com si es tractés d’un client propi.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que es preparen pels nostres usuaris, depenen de les necessitats del projecte, de manera que, en projectes petits, es pot utilitzar un sistema més reduït, i si té necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

Però, sí que podem facilitar un detall del procés i les característiques principals de la configuració i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control si correspon.

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Fer el seguiment de del servidor virtual durant el període inicial després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el programari. És molt freqüent que en aquest punt es destapin alguns imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un incident habitual, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, perquè endarrereix tot el procés. El següent després de les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


VPS dedicats administrats a Caldes de Montbui:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Caldes de Montbui:

Allotjament de pàgines web a Caldes de Montbui:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic disposem de paquets d’allotjament per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra rau en adaptar el seu servei d’allotjament per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als apartats de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Caldes de Montbui:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des d’un sol espai. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Caldes de Montbui:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Caldes de Montbui:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Caldes de Montbui:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?