Gestió de servidors VPS per SEO, i allotjament de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Calldetenes.

Els professionals que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè necessiten més recursos, o bé més seguretat per la seva informació. I també utilitzen VPS administrats les entitats o professionals, que es dediquen a oferir serveis vinculats amb a altres empreses, i necessiten un hosting subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar alguna part dels serveis que gestionen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que tot i que algunes vegades és clau en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, econòmicament, resulta més interessant per les organitzacions que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec dee la posada en marxa del servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades tècniques al client, podent contactar-nos per realitzar treballs puntuals al seu servidor, fins fer-nos càrrec de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. Si ens fem càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com de treballadors de la societat.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors dedicats que preparem pels nostres usuaris, en cada cas depenen del client, de manera que, si es tracta de projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un servidor més limitat, i en cas que tingui necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

Els VPS que preparem per als nostres usuaris, es configuren en funció de les necessitats de cada projecte. I per aquest motiu, no existeix una configuració de prestacions tipus.


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Fer el seguiment de del servidor virtual durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor administrat.
Després de provar els serveis, i per finalitzar la verificació de que tots els serveis funcionen correctament, procedim a la migració d’arxius cap al nou servidor virtual. En fer la migració de dades poden sorgir incidències de tot tipus. Per tal d’identificar les màximes incidències possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el software del servidor dedicat, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en la contractació del servidor virtual.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Calldetenes:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Calldetenes:

Allotjament de pàgines web a Calldetenes:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de pàgines web, que semple incorporen un backoffice per administrar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es poden consultar a les pantalles d’hospedatge de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Calldetenes:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des d’un sol espai. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Calldetenes:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris de mantenir plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Calldetenes:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues virtuals. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Calldetenes:

Quan el client necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?