Servei d’administració de servidors VPS per posicionament de pàgines web d’empreses, i professionals d’Internet de Callús

Els professionals que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè necessiten recursos, o un nivell més gran de privadesa per les seves dades. I també utilitzen VPS administrats les organitzacions o professionals, que ofereixen serveis vinculats amb a altres empreses, i necessiten un hosting extern amb capacitat i privacitat per allotjar alguna part dels serveis que gestionen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que tot i que possiblement és rellevant en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, estratègicament, resulta més interessant per les entitats que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

Oferim solució a diverses tipologies de necessitats en servidors dedicats. Ens podem responsabilitzar de la instal·lació i l’administració, tot i que de vegades el client pot estar interessat només en que se li instal·li el software, i requerir suport tècnic quan li calgui. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari com si es tractés del nostre client.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

Els servidors administrats, es preparen per cada societat atenent al nivell d’exigència. Per aquest motiu no disposem d’un “equip” estàndard. Tot i això sí que podem detallar el procés de preparació habitual dels servidors VPS que ofereix ServeisTic:


Instal·lació de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Fer el seguiment de l’equip durant el període inicial després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per finalitzar la comprovació del bon funcionament dels serveis, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor dedicat. En aquest punt ens podem trobar diverses incidències. Per identificar el major nombre d’incidències possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el programari del servidor dedicat, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions finals no són estranyes en aquesttipus de serveis, perquè aquest tipus de canvis impliquen tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves prestacions sobre la marxa. Algunes d’aquestes modificacions s’incorporaran al servidor VPS. També és possible que en aquest punt en que ja està tot validat, es descobreixi que hi ha una incidència amb algun programa. Es poden fer tots aquests canvis, tot i que el temps es restarà de la bossa d’hores de que es disposa en la contractació del servidor.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Callús:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Callús:

Allotjament de pàgines web a Callús:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic destaquen també els plans d’hospedatge, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. tots els allotjaments inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Callús:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Callús:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Callús:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues virtuals. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Callús:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?