Servei de hosting de servidors dedicats administrats per posicionament als cercadors, per empreses de Campins i professionals de serveis d’Internet; pàgines de Campins

Tant per professionals a les que els cal tenir el seu propi servidor dedicat per disposar de la privadesa, seguretat, llibertat i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com també per aquelles entitats que es dediquen a serveis relacionats amb el núvol, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS però no els surt a compte, tenir una persona formada, per aquestes tasques. A ServeisTic ens podem ocupar dels treballs de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

En aquestes àrees, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei clau en mà i que llavors el client es faci càrrec e les actualitzacions des del moment de l’entrega. Podent en tot cas disposar del nostre suport en cas de necessitar-lo. Naturalment també ens podem responsabilitzar del manteniment dels servidors VPS, en cas que el client ho necessiti. Per acabar també ens podem responsabilitzar de l’atenció i de donar assistència a l’usuari final, com si fos un client propi.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors VPS que es preparen pels nostres clients, en cada cas depenen del projecte, de manera que, si es tracta de projectes de baix nivell d’exigència , es pot utilitzar un sistema més reduït, i en cas que tingui unes necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

De tota manera, sí que podem facilitar un detall del procés i les característiques principals de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un imprevist habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en producció, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en la contractació del servidor VPS.


Administració de servidors dedicats i VPS a Campins:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Campins:

Allotjament de pàgines web a Campins:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic tenim paquets d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest extra rau en aplicar algunes personalitzacions al seu paquet d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Campins:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Campins:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Campins:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Campins:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?