Administració de servidors VPS per millorar el SEO de pàgines web d’empreses, i professionals d’Internet de Capellades

Tant per entitats a les que els cal tenir el seu servidor dedicat per gaudir de la confidencialitat, seguretat, autonomia i disponibilitat que necessiten per la seva informació. Com per aquelles empreses que ofereixen serveis relacionats amb Internet, i que necessiten disposar de servidors dedicats o bé VPS però no els surt a compte, tenir una persona formada, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic ens podem ocupar de les tasques de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

El que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec dee la posada en marxa del servidor, i entregar tots els accessos i configuracions al client, que en qualsevol cas ens podrà contactar per qualsevol tipus de tasques puntuals al seu servidor, fins fer-nos càrrec de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. En cas que ens haguem de fer càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de la companyia.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que sense tenir en compte que els preus baixen constantment, no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

De tota manera, sí que podem facilitar un detall del procés i els aspectes més destacats de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Fer el seguiment de l’equip durant el període inicial després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Un cop els serveis han estat provats, i per acabar la comprovació del bon funcionament dels serveis, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor VPN. En fer la migració de dades poden sorgir entrebancs de tot tipus. Per tal d’identificar-les totes, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el programari del servidor virtual, que utilitzen habitualment.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a Capellades:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Capellades:

Allotjament de pàgines web a Capellades:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic podem oferir plans d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per administrar els serveis . tots els allotjaments inclouen un valor afegit molt interessant, aquest extra En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Registrar dominis a Capellades:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Capellades:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Capellades:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses als cercadors. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Capellades:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?