Administrar servidors dedicats i VPS per SEO, i allotjament de pàgines web i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Cardona.

Les organitzacions que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de més recursos, o un nivell més gran de privadesa per les seves dades. I també utilitzen VPS administrats les entitats o professionals, que es dediquen a oferir serveis vinculats amb a altres empreses, i necessiten un allotjament extern amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Habitualment aquesta és una part del servei que tot i que algunes vegades és rellevant en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, econòmicament, resulta més interessant per les entitats que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer la instal·lació del servidor, i entregar usuaris, contrassenyes i altres dades de configuració al client, que en qualsevol cas ens podrà sol·ilicitar per realitzar tasques puntuals al seu servidor, fins fer-nos càrrec de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. En cas que ens haguem de fer càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de la companyia.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors dedicats que es preparen pels nostres usuaris, en cada cas es configuren en funció del client, de manera que, si es tracta de projectes de baix nivell d’exigència , es pot utilitzar un sistema més reduït, i si té unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

Tot i això, sí que podem facilitar un detall del procés i els aspectes més destacats de la configuració i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Procés d’instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Després de provar els serveis, i ja per acabar la verificació de que tots els serveis funcionen correctament, és el moment de la migració de dades cap al nou servidor VPN. En aquest punt es poden donar diverses incidències. Per tal d’identificar-les totes, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el programari del servidor virtual, que han d’utilitzar.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en la contractació del servidor virtual.


VPS dedicats administrats a Cardona:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Cardona:

Allotjament de pàgines web a Cardona:

Addicionamement als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per administrar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu pla d’allotjament per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats de hosting web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Cardona:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Cardona:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir complements i la programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cardona:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Cardona:

Pensant en els clients als que els cal hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?