Servei de gestió de servidors dedicats per posicionament, i hosting de botigues on-line i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Carme.

El públic de VPS, l’integren fonamentalment entitats, i professionals, als que interessa tenir un servidor VPS en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines web o botigues on-line. Però en tractar-se d’empreses d’altres sectors, no els resulta interessant, ni còmode incorporar una persona per fer-se’n càrrec. Resultant ser la solució més òptima subcontractar l’administració del servidor dedicat que utilitzarà l’entitat.

Tenim respostes per diverses necessitats en servidors dedicats. Habitualment ens encarregar de la instal·lació i el mateniment, tot i que de vegades el client pot estar interessat únicament en que se li instal·li la programació, i sol·licitar assistència tècnica quan li calgui. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final com si es tractés del nostre client directe.

Les característiques de hardware dels servidors VPS que posem a disposició dels nostres usuaris, en cada cas depenen de les necessitats del projecte. Per aquest motiu, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un sistema amb menys recursos, i en cas que tingui unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més recursos.

Els servidors dedicats que preparem per als nostres usuaris, depenen de les necessitats de cada projecte. Per tant, no existeix una configuració de de maquinari tipus.


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el programari. És molt possible que en aquest punt sorgeixin problemes, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un imprevist freqüent, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les adaptacions finals no són estranyes en aquesta mena de serveis, perquè aquest tipus d’incorporacions comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que es trobin noves prestacions en el transcurs de la preparació. Algunes es voldran incorporar al servidor VPS. També és possible que en aquest moment en que ja està tot validat, es descobreixi que falta algun programa. Es poden fer tots aquests canvis, però el temps es restarà de la bossa d’hores de que es disposa en la contractació del servei.


Servidors dedicats administrats a Carme:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Carme:

Allotjament de pàgines web a Carme:

Complementàriament als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es poden consultar als espais de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Carme:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Carme:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Carme:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament tant de pàgines web com de botigues on-line. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga virtual , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Carme:

Si l’usuari té múltiples dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?