Administració de servidors dedicats i VPS per posicionament, i allotjament de pàgines web i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Castellar del Vallès.

Les entitats que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè necessiten recursos, o bé més privadesa per les seves dades. Però utilitzen VPS administrats les entitats o professionals, que es dediquen a oferir serveis relacionats d’alguna manera amb cloud a altres empreses, i necessiten un allotjament subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que tot i que possiblement és important en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, econòmicament, resulta més interessant per les entitats que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, és molt elàstic. Des d’únicament fer la instal·lació del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions al client, podent contactar-nos per realitzar treballs puntuals al seu servidor, fins fer-nos càrrec de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. En cas que ens haguem de fer càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com de treballadors de l’empresa.

Per aquests motius, les característiques entre les diferents opcions són força diferents. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

El que sí que podem donar és informació sobre operativa en els serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors dedicats.


Procés d’instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del VPS sistema:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el software. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un sobrevingut habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent en acabar les proves, és iniciar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part de la societat i s’ha posat en marxa, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor dedicat.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Castellar del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Castellar del Vallès:

Allotjament de pàgines web a Castellar del Vallès:

A més dels serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de dominis, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un extra molt interessant, aquest complement consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu servei d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga per optimitzar-la per cercadors. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats de hosting de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Castellar del Vallès:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellar del Vallès:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellar del Vallès:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellar del Vallès:

Si el client necessita hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?