Gestió de servidors VPS per posicionar pàgines, i allotjament de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Castellbell i el Vilar.

Des d’una altra perspectiva, també contracten els serveis d’administració de servidors i VPS, diverses organitzacions, i professionals que ofereixen serveis a clients, pels que els és interessant les tasques de servidor per completar altres serveis que ja els estan oferint, o bé per fidelitzar els usuaris. En aquests casos, per millorar la qualitat del servei, o bé el suport al client, i incrementar la xifra de negoci sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

El que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, és molt elàstic. Des d’únicament fer-nos càrrec dee la posada en marxa del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions al client, podent contactar-nos per realitzar treballs puntuals al seu servidor, fins responsabilitzar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del manteniment. En cas que ens haguem de fer càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com d’empleats de l’empresa.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que preparem pels nostres usuaris, depenen del projecte, de manera que, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un servidor més limitat, i si té unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més recursos.

A cada societat se li prepara el servidor dedicats a mida. Per aquest motiu no disposem d’un “equip” estàndard. Però sí que podem detallar el procés de preparació habitual dels servidors VPS que prepara ServeisTic:


Instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el software. És molt possible que en aquest punt sorgeixin alguns problemes, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i s’ha descobert en la fase de proves. Tot i que és un imprevist habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent en acabar les proves, és iniciar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Servidors dedicats administrats a Castellbell i el Vilar:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Castellbell i el Vilar:

Allotjament de pàgines web a Castellbell i el Vilar:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de dominis, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra rau en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Castellbell i el Vilar:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellbell i el Vilar:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris de mantenir complements i programació web WordPress al dia, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquestes activitats poden consistir en enviar spam des de la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellbell i el Vilar:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellbell i el Vilar:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa entitat o titular, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei de hosting. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?