Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Castellfollit del Boix i professionals de serveis d’Internet; projectes d’Internet de Castellfollit del Boix

Des d’una altra perspectiva, també son usuaries dels serveis d’administració de servidors i VPS, algunes organitzacions, i professionals que ofereixen alguns serveis a clients, pels que els és interessant realitzar-los l’allotjament per completar altres serveis que ja els estan oferint, o bé per fidelitzar els clients. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé el suport al client, i guanyar uns diners sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

Oferim solució a diverses tipologies de necessitats en servidors VPS. Ens podem responsabilitzar de la instal·lació i el mateniment, tot i que de vegades el client pot estar interessat només en que se li instal·li el software, i sol·licitar assistència tècnica puntualment. En altres casos, el client pot voler que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, atenent l’usuari igual que si es tractés del nostre client directe.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors dedicats que preparem pels nostres clients, en cada cas es configuren en funció del client. Per tant, en projectes de baix nivell d’exigència , es pot utilitzar un servidor més petit, i en cas que tingui unes necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

Però, sí que podem facilitar un detall del procés i els aspectes més destacats de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del VPS sistema:
Fer el seguiment de l’equip durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el software. És molt possible que en aquest punt sorgeixin imprevistos, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un imprevist freqüent, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions finals resulten força habituals, perquè aquest tipus d’incorporacions comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves funcionalitats en el transcurs de la preparació. Algunes s’incorporaran al servidor virtual. També és possible que en aquest punt en que ja està tot validat, es descobreixi que hi ha una incidència amb algun programa. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, tot i que el temps es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació de l’equip.


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellfollit del Boix:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Castellfollit del Boix:

Allotjament de pàgines web a Castellfollit del Boix:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic destaquen també els paquets de hosting, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest extra consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu servei d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Castellfollit del Boix:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellfollit del Boix:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellfollit del Boix:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament pàgines i botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellfollit del Boix:

Per aquells clients als que els cal allotjament per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?