Gestió de servidors dedicats i VPS per SEO, i allotjament de pàgines web i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Castellolí.

Tant per professionals que necessiten tenir el seu propi servidor dedicat administrat per gaudir de la confidencialitat, seguretat, autonomia i disponibilitat que requereix la seva informació. Com per aquelles organitzacions que es dediquen a serveis relacionats amb cloud, i necessiten disposar de servidors dedicats o bé VPS però no poden, tenir una persona formada, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic ens podem cuidar dels treballs de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Oferim solució a diverses necessitats en servidors dedicats. Habitualment ens fer càrrec de la instal·lació i l’administració, tot i que de vegades el client pot voler únicament que se li instal·li el software, i sol·licitar suport tècnic puntualment. A l’extrem oposat hi ha, el client pot voler que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, atenent l’usuari igual que si es tractés del nostre client.

Les característiques de maquinari dels servidors dedicats que es preparen pels nostres clients, en cada cas depenen de les necessitats del client. Per tant, si es tracta de projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un servidor més petit, i en cas que tingui unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

El que sí que podem donar és informació respecte a la nostra manera de funcionar en els treballs de configuració, manteniment i administració de servidors dedicats.


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor virtual funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Un cop els serveis han estat provats, i per acabar la verificació del bon funcionament dels serveis, procedim a la migració de dades cap al nou servidor virtual. En fer la migració de dades poden sorgir incidències de tot tipus. Per tal d’identificar-ne tantes com sigui possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el software del servidor virtual, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les adaptacions finals resulten força habituals, perquè aquest tipus d’incorporacions comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves prestacions en el transcurs de la preparació. Algunes s’incorporaran al servidor virtual. També és possible que en aquest moment en que tot està validat, es descobreixi que falta algun software. Es poden fer tots aquests canvis, però el temps es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació del servidor.


VPS dedicats administrats a Castellolí:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Castellolí:

Allotjament de pàgines web a Castellolí:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, que semple incorporen àrea d’administració per gestionar els serveis . tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit rau en aplicar algunes personalitzacions al seu pla d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen a les pantalles d’allotjament de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Castellolí:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellolí:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris de mantenir plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a enviar spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellolí:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellolí:

Si el client té múltiples dominis pels quals necessita hosting per allotjar, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?