Servei de gestió de servidors VPS per SEO, i allotjament de botigues online i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de el Prat de Llobregat.

El grup d’usuaris de servidors dedicats, el formen fonamentalment entitats, i professionals, als quals els cal disposar d’un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, instal·lar-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues virtuals. Però en tractar-se d’entitats no fan feines relacionades, no els hi resulta adequat, ni funcional incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la solució més òptima subcontractar l’administració del servidor dedicat que utilitzarà l’entitat.

En el relatiu a servidors VPS, a ServeisTic podem donar el servei clau en mà i que llavors el client es cuidi de l’administració posterior al moment de l’entrega. Podent en tot cas sol·licitar el nostre suport en cas de necessitar-lo. I també ens podem cuidar de l’administració dels servidors VPS, en cas que el client ho vulgui així. Finalment ens podem encarregar de l’atenció i de donar assistència a l’usuari final, com si fos un client propi.

Les característiques de hardware dels servidors VPS que preparem pels nostres clients, es configuren en funció de les necessitats del projecte. Per aquest motiu, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un sistema més limitat, i en cas que tingui necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

Els virtuals que administrem per als nostres clients, es configuren en funció de les necessitats del client. Per tant, no disposem d’una configuració de prestacions tipus.


Instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migrar els serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el software. És molt possible que en aquest punt es destapin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un imprevist freqüent, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent en acabar les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a el Prat de Llobregat:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a el Prat de Llobregat:

Allotjament de pàgines web a el Prat de Llobregat:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els allotjaments inclouen un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a el Prat de Llobregat:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d’un sol espai. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a el Prat de Llobregat:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris de mantenir plugins i programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a el Prat de Llobregat:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a el Prat de Llobregat:

Quan l’usuari té múltiples dominis pels quals necessita hosting per allotjar, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?