Administració de servidors dedicats per posicionament de pàgines d’empreses, i professionals d’Internet de Els Prats de Rei

Entre els clients tipus que son usuaries dels serveis d’administració de servidors i VPS, algunes societats, així com professionals que ofereixen alguns serveis a clients, pels que els és interessant donar el servei de hosting , per completar altres serveis que ja els estan oferint, o bé per fidelitzar els clients. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé l’atenció al client, i guanyar uns diners sense que hi hagi massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a professionals especialitzats.

El que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fere la posada en marxa del servidor, i entregar usuaris, contrassenyes i altres dades de configuració a l’empresa, podent contactar-nos per qualsevol tipus de tasques puntuals al seu servidor, fins cuidar-nos de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. Si ens fem càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com de treballadors de la societat.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Però, sí que podem facilitar un detall del procés i els aspectes més destacats de la posada en funcionament i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor sistema:
Fer el seguiment de del servidor virtual durant el període inicial de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Després de provar els serveis, i ja per acabar la verificació de que tots els serveis funcionen correctament, procedim a la migració de dades cap al nou servidor VPN. En aquest punt ens podem trobar diverses incidències. Per tal d’identificar les màximes incidències possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el programari del servidor virtual, que han d’utilitzar.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a Els Prats de Rei:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Els Prats de Rei:

Allotjament de pàgines web a Els Prats de Rei:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament , que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels hostings, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan explicades a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Els Prats de Rei:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Els Prats de Rei:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Els Prats de Rei:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Els Prats de Rei:

Pensant en els clients als que els cal hosting per diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?