Servei de hosting de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Fogars de Montclús i professionals de serveis d’Internet; projectes d’Internet de Fogars de Montclús

Tant per organitzacions a les que els cal tenir el seu propi servidor dedicat administrat per disposar de la privadesa, seguretat, llibertat i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com també per aquelles entitats que ofereixen serveis relacionats amb cloud, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no els surt a compte, tenir una persona formada, per dedicar-se a administrar d’aquests servidors o VPS. A ServeisTic ens podem fer càrrec de les tasques d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Oferim solució a diverses tipologies de necessitats en servidors VPS. Habitualment ens responsabilitzar de la instal·lació i l’administració, tot i que de vegades el client pot voler únicament que se li instal·li el software, i requerir suport tècnic quan li calgui. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari com si es tractés del nostre client directe.

Per aquests motius, les característiques entre una i altra opció són força diferents. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Tot i això, sí que podem detallar el procés i els aspectes més destacats de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control si correspon.

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el programari. És molt possible que en aquest punt es destapin alguns imprevistos, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un imprevist habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent després de verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor VPS. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part del client i s’ha posat en producció, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor VPS.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Fogars de Montclús:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Fogars de Montclús:

Allotjament de pàgines web a Fogars de Montclús:

A més dels serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic destaquen també els paquets d’hospedatge, tots ells inclouen un panell de control per administrar els serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un extra molt interessant, aquest valor afegit rau en aplicar algunes personalitzacions al seu paquet de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga virtual per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Fogars de Montclús:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Fogars de Montclús:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Fogars de Montclús:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines a Google. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Fogars de Montclús:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?