Gestió de servidors dedicats per posicionament, i hosting de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Gavà.

Tant per entitats a les que els cal tenir el seu servidor dedicat per gaudir de la privadesa, seguretat, autonomia i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com també per aquelles organitzacions que es dediquen a serveis relacionats amb el núvol, i han de tenir servidors dedicats o bé VPS però no poden, tenir una persona formada, per dedicar-se a l’administració d’aquests servidors o VPS. A ServeisTic oferim els serveis d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Tenim respostes per diverses necessitats en servidors dedicats. Habitualment ens cuidar de la instal·lació i l’administració, tot i que de vegades el client pot estar interessat únicament en que se li instal·li el software, i sol·licitar suport tècnic puntualment. A l’extrem oposat hi ha, el client pot voler que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servei. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, atenent l’usuari igual que si es tractés del nostre client.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que es preparen pels nostres usuaris, depenen del projecte. Per aquest motiu, en projectes de baix nivell d’exigència , es pot utilitzar un sistema més petit, i si té necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

De tota manera, sí que podem detallar el procés i les característiques principals de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques de configuració:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin alguns problemes, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i s’ha descobert en la fase de proves. Tot i que és un sobrevingut habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent en acabar verificar que tot funciona correctament, és iniciar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor VPS. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions d’última hora no són estranyes en aquesttipus de serveis, perquè aquest tipus d’incorporacions comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que es trobin noves prestacions en el transcurs de la preparació. Algunes es voldran incorporar al servidor administrat. També és possible que en aquest moment en que ja està tot validat, es descobreixi que falta algun software. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, tot i que el temps es restarà de la bossa d’hores de que es disposa en la contractació de l’equip.


VPS dedicats administrats a Gavà:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Gavà:

Allotjament de pàgines web a Gavà:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge de pàgines, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement rau en adaptar el seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Gavà:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Gavà:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Gavà:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues online. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Gavà:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?