Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament als cercadors, per empreses de Jorba i professionals de serveis d’Internet; botigues online de Jorba

Tant per professionals a les que els cal tenir el seu servidor dedicat per disposar de la confidencialitat, seguretat, llibertat i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com per aquelles entitats que es dediquen a serveis relacionats amb Internet, i han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no els surt a compte, tenir una persona formada, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic ens podem fer càrrec de les tasques de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

El que s’ofereix des de ServeisTic, és molt elàstic. Des d’únicament fere la posada en marxa del servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades tècniques a l’empresa, podent contactar-nos per realitzar tasques puntuals al seu servidor, fins cuidar-nos de la instal·lació, i posteriorment del’administració. En cas que ens haguem de fer càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de l’empresa.

Les característiques de maquinari dels servidors dedicats que preparem pels nostres clients, es configuren en funció del projecte. Per tant, en projectes petits, es pot utilitzar un sistema més petit, i si té necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

Tot i això, el que sí que podem facilitar informació respecte a operativa en el relatiu a treballs de configuració, manteniment i administració de servidors virtuals.


Instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Un cop els serveis han estat provats, i per finalitzar la verificació de que tots els serveis funcionen correctament, procedim a la migració de dades cap al nou servidor virtual. En fer la migració de dades poden sorgir sorpreses de tot tipus. Per identificar-les totes, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el programari del servidor VPN, que han d’utilitzar.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor VPS.


VPS dedicats administrats a Jorba:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Jorba:

Allotjament de pàgines web a Jorba:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de web, tots ells inclouen una àrea privada per administrar els serveis contractats. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als apartats d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Jorba:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres des de la mateixa pàgina. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Jorba:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris de mantenir plugins i la programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Jorba:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Jorba:

Si el client necessita hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?