Servei d’administració de servidors VPS per millorar el SEO de pàgines web d’empreses, i professionals d’Internet de La Llacuna

Entre els clients tipus que utilitzen els serveis d’administració de servidors i VPS, algunes entitats, i professionals dedicats a serveis a clients, pels que els és interessant fer-se càrrec de el hosting per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per millorar la qualitat del servei, o bé potenciar l’atenció al client, i incrementar la xifra de negoci sense que hi hagi massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

El que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec de la instal·lació del servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades tècniques a l’empresa, podent contactar-nos per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu servidor, fins fer-nos càrrec de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. En cas que ens haguem de fer càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com de treballadors de l’empresa.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

Els servidors dedicats, es configuren per satisfer les necessitats de cada empresa en funció de les seves necessitats. Per aquest motiu no disposem d’una configuració tipus. Però sí que podem detallar el procés de configuració habitual dels servidors administrats que prepara ServeisTic:


Configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un incident habitual, cal fer els possibles per evitarque passi, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor VPS. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de la societat i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor virtual.


VPS dedicats administrats a La Llacuna:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a La Llacuna:

Allotjament de pàgines web a La Llacuna:

A més dels serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic disposem de plans d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un extra que els fa molt especials, aquest complement consisteix en adaptar el seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als espais d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a La Llacuna:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a La Llacuna:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a La Llacuna:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a La Llacuna:

Per aquells clients als que els cal allotjament per diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?