Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament web, per empreses de la Llagosta i professionals de serveis d’Internet; pàgines web de la Llagosta

Tant per organitzacions que necessiten preparar el seu propi servidor dedicat per gaudir de la confidencialitat, seguretat, llibertat i disponibilitat que necessiten per la seva informació. Com per aquelles organitzacions que es dediquen a serveis relacionats amb el núvol, i que necessiten disposar de servidors dedicats o bé VPS però no els surt a compte, tenir una persona formada, per dedicar-se a administrar d’aquests servidors o VPS. A ServeisTic oferim els serveis d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Oferim solució a diverses tipologies de necessitats en servidors dedicats. Ens podem cuidar de la instal·lació i l’administració, tot i que de vegades el client pot estar interessat només en que se li instal·li el software, i sol·licitar suport tècnic quan li calgui. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servei. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, atenent l’usuari com si fos el nostre client directe.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Tot i això, el que sí que podem facilitar informació respecte a operativa en els serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors VPS.


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el programari. És molt possible que en aquest punt es destapin alguns imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un sobrevingut freqüent, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, perquè endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Servidors dedicats administrats a la Llagosta:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a la Llagosta:

Allotjament de pàgines web a la Llagosta:

Addicionamement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic disposem de plans d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a la Llagosta:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres des d’un sol espai. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a la Llagosta:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a la Llagosta:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a la Llagosta:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?