Servei d’administració de servidors dedicats i VPS per posicionar pàgines web, i hosting de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de La Pobla de Claramunt.

Tant per empreses que necessiten preparar el seu propi servidor dedicat administrat per disposar de la privadesa, seguretat, llibertat i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com per aquelles organitzacions que ofereixen serveis relacionats amb Internet, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS però no poden, tenir una persona formada, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic oferim els serveis de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec de’instal·lar el servidor, i entregar usuaris, contrassenyes i altres dades tècniques al client, que en qualsevol cas ens podrà sol·ilicitar per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu equip, fins fer-nos càrrec de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. Si ens fem càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com de treballadors de la companyia.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les característiques entre les diferents opcions són molt diferents. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Els servidors dedicats que preparem per als nostres usuaris, depenen de les necessitats del client. I per aquest motiu, no disposem d’una configuració de prestacions tipus.


Configuració de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor administrat.
Un cop els serveis han estat provats, i per finalitzar la verificació del bon funcionament dels serveis, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor virtual. En fer la migració de dades poden sorgir entrebancs de tot tipus. Per identificar el major nombre d’incidències possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el software del servidor VPN, que han d’utilitzar.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a La Pobla de Claramunt:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a La Pobla de Claramunt:

Allotjament de pàgines web a La Pobla de Claramunt:

Complementàriament als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting , que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest extra consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu pla d’allotjament per adequar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan explicades als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a La Pobla de Claramunt:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar els registres de dominis des d’un sol espai. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a La Pobla de Claramunt:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a La Pobla de Claramunt:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a La Pobla de Claramunt:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diferents dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?