Servei d’administració de servidors dedicats per millorar el SEO de pàgines d’empreses, i professionals d’Internet de la Roca del Vallès

Les organitzacions que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de recursos, o un nivell més gran de privadesa per la seva informació. Però utilitzen VPS administrats les empreses o professionals, que es dediquen a oferir serveis relacionats d’alguna manera amb el núvol a altres empreses, i els cal un allotjament subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que tot i que possiblement és important en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, econòmicament, resulta més interessant per les organitzacions que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

Tenim respostes per diverses tipologies de necessitats en servidors VPS. Habitualment ens responsabilitzar de la instal·lació i el mateniment, tot i que de vegades el client pot voler únicament que se li instal·li la programació, i sol·licitar suport tècnic puntualment. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final peroblidar-se de tot el servei. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final igual que si es tractés del nostre client directe.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

Tot i això, sí que podem detallar el procés i les característiques principals de la configuració i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el software. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un sobrevingut habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent en acabar les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, , el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en la contractació del servidor dedicat.


Servidors dedicats administrats a la Roca del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a la Roca del Vallès:

Allotjament de pàgines web a la Roca del Vallès:

Addicionamement als serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic tenim paquets d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement es basa en adaptar el seu servei de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es detallen als espais d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a la Roca del Vallès:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a la Roca del Vallès:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a la Roca del Vallès:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament pàgines web i botigues online. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a la Roca del Vallès:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei d’allotjament. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?