Administrar servidors VPS per millorar el SEO de pàgines web d’empreses, i professionals d’Internet de l’Ametlla del Vallès

Les organitzacions que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de més recursos, o bé més privadesa per les seves dades. I també utilitzen VPS administrats les entitats o professionals, que ofereixen serveis relacionats d’alguna manera amb el núvol a altres empreses, i necessiten un allotjament extern amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis que gestionen per als seus clients. Habitualment aquesta és una part del servei que tot i que algunes vegades és rellevant en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, estratègicament, resulta més interessant per les organitzacions que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

Oferim solució a diverses tipologies de necessitats en servidors VPS. Habitualment ens encarregar de la instal·lació i el mateniment, tot i que de vegades el client pot voler únicament que se li instal·li el software, i requerir suport tècnic quan li calgui. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor VPS. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final com si fos el nostre client.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Els servidors virtuals, es configuren per satisfer les necessitats de cada societat en funció de les seves necessitats. I no existeix una configuració tipus. Però sí que podem detallar l’operativa de configuració habitual dels servidors virtuals que prepara ServeisTic:


Instal·lació de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un problema habitual, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, perquè endarrereix tot el procés. El següent en acabar verificar que tot funciona com s’esperava, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de la societat i s’ha posat en producció, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), , el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en la contractació del servidor VPS.


Gestió de servidors dedicats i VPS a l’Ametlla del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a l’Ametlla del Vallès:

Allotjament de pàgines web a l’Ametlla del Vallès:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament de pàgines, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats de hosting de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a l’Ametlla del Vallès:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a l’Ametlla del Vallès:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a l’Ametlla del Vallès:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic pàgines i botigues online. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a l’Ametlla del Vallès:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?