Servei de hosting de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de les Franqueses del Vallès i professionals de serveis d’Internet; projectes d’Internet de les Franqueses del Vallès

El públic de VPS, el formen principalment societats, i professionals, als quals els cal tenir un servidor VPS en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines web o botigues. Però en tractar-se de societats que es dediquen a feines molt diferents, no els hi resulta eficient, ni operatiu incorporar una persona per fer-se’n càrrec. Resultant la millor opció subcontractar l’administració del VPS que utilitzarà l’entitat.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic, és molt elàstic. Des d’únicament fer’instal·lar el servidor, i entregar tots els accessos i configuracions a l’empresa, que en qualsevol moment ens podrà sol·ilicitar per qualsevol tipus de tasques puntuals al seu equip, fins cuidar-nos de la instal·lació, i posteriorment del’administració. En cas que ens haguem de fer càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com de treballadors de la societat.

Per aquests motius, les característiques entre una i altra opció són força diferents. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Els servidors VPS, es configuren per satisfer les necessitats de cada empresa atenent al nivell d’exigència. I no existeix una configuració tipus. Però sí que podem detallar el procés de preparació habitual dels servidors dedicats que prepara ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control si correspon.

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el programari. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin problemes, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un incident freqüent, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Servidors dedicats administrats a les Franqueses del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a les Franqueses del Vallès:

Allotjament de pàgines web a les Franqueses del Vallès:

Complementàriament als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament web, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es poden consultar als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a les Franqueses del Vallès:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d’un sol espai. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a les Franqueses del Vallès:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir plugins i la programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a les Franqueses del Vallès:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a les Franqueses del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, sovint es tracta de dominis d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?