Servei d’administració de servidors VPS per posicionament de pàgines web d’empreses, i professionals d’Internet de les Masies de Roda

Els professionals que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de espai, o bé més seguretat per la seva informació. Però utilitzen VPS administrats les organitzacions o professionals, que ofereixen serveis relacionats d’alguna manera amb el núvol a altres empreses, i els cal un allotjament extern amb capacitat i privacitat per allotjar alguna part dels serveis que gestionen per als seus clients. Habitualment aquesta és una part del servei que tot i que possiblement és important en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, estratègicament, resulta més interessant per les organitzacions que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

En aquestes àrees, a ServeisTic podem donar el servei únicament d’instal·lació i que llavors el client es cuidi de l’administració posterior al moment de l’entrega. Podent en tot cas sol·licitar el nostre suport per resoldre incidències. I també ens podem fer càrrec de l’administració dels servidors dedicats, en cas que el client ho prefereixi. Per acabar també ens podem responsabilitzar de l’atenció tècnica i de donar assistència a l’usuari final, com si fos un client propi.

Les característiques de hardware dels servidors VPS que es posen a disposició dels nostres clients, en cada cas es configuren en funció del projecte, de manera que, en projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un servidor amb menys recursos, i en cas que tingui necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

De tota manera sí que podem donar és informació sobre la nostra manera de funcionar en el relatiu a serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors VPS.


Configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el programari. És molt freqüent que en aquest punt es destapin alguns imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un sobrevingut molt freqüent, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor VPS. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, , el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor administrat.


Gestió de servidors dedicats i VPS a les Masies de Roda:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a les Masies de Roda:

Allotjament de pàgines web a les Masies de Roda:

Com a complement als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a les Masies de Roda:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a les Masies de Roda:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a les Masies de Roda:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva web. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per posicionar la seva pàgina web o botiga online. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a les Masies de Roda:

Si l’usuari necessita allotjar diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:

× +info?