Administració de servidors VPS per posicionament, i allotjament de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Lliçà de Vall.

Entre els clients tipus que utilitzen els serveis d’administració de servidors i VPS, diverses organitzacions, i professionals que ofereixen alguns serveis a clients, pels que els és interessant les tasques d’allotjament per completar altres serveis que ja els estan oferint, o bé per fidelitzar els clients. En aquests casos, per millorar la qualitat del servei, o bé el suport al client, i guanyar uns diners sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

Oferim solució a diverses necessitats en servidors VPS. Ens podem encarregar de la instal·lació i l’administració, però en alguns casos el client pot voler només que se li instal·li la programació, i requerir suport tècnic quan li calgui. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor VPS. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, atenent l’usuari final igual que si es tractés del nostre client directe.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que sense tenir en compte que els preus baixen constantment, no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Però, sí que podem detallar el procés i els aspectes més destacats de la configuració i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per acabar la verificació del bon funcionament dels serveis, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor dedicat. En fer la migració de dades poden sorgir entrebancs de tot tipus. Per identificar el major nombre d’incidències possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el software del servidor virtual, que utilitzen habitualment.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a Lliçà de Vall:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Lliçà de Vall:

Allotjament de pàgines web a Lliçà de Vall:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest extra rau en adaptar el seu paquet de hosting per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina web o botiga online per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Lliçà de Vall:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Lliçà de Vall:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Lliçà de Vall:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Lliçà de Vall:

Per aquells clients que necessiten hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?