Servei de hosting de servidors dedicats administrats per posicionament als cercadors, per empreses de Llinars del Vallès i professionals de serveis d’Internet; projectes d’Internet de Llinars del Vallès

Els professionals que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de adaptacions, o bé més privadesa per la seva informació. I també utilitzen VPS administrats les entitats o professionals, que ofereixen serveis relacionats d’alguna manera amb Internet a altres empreses, i els cal un allotjament extern amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis que gestionen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que tot i que possiblement és rellevant en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, estratègicament, resulta més interessant per les empreses que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

Tenim respostes per diverses tipologies de necessitats en servidors VPS. Ens podem responsabilitzar de la instal·lació i el mateniment, però en alguns casos el client pot estar interessat només en que se li instal·li la programació, i sol·licitar suport tècnic puntualment. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final igual que si fos el nostre client directe.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

De tota manera, sí que podem detallar el procés i els aspectes més destacats de la configuració i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor administrat.
Després de provar els serveis, i per acabar la verificació de que tots els serveis funcionen correctament, procedim a la migració d’arxius cap al nou servidor VPN. En fer la migració de dades poden sorgir sorpreses de tot tipus. Per identificar-ne tantes com sigui possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el programari del servidor virtual, que han d’utilitzar.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part del client i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor VPS.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Llinars del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Llinars del Vallès:

Allotjament de pàgines web a Llinars del Vallès:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic disposem de paquets de hosting per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Llinars del Vallès:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Llinars del Vallès:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Llinars del Vallès:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva web. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Llinars del Vallès:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?