Servei de gestió de servidors dedicats i VPS per posicionament de pàgines d’empreses, i professionals d’Internet de Manlleu

Tant per entitats que necessiten preparar el seu propi servidor dedicat per gaudir de la confidencialitat, seguretat, autonomia i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com també per aquelles entitats que ofereixen serveis relacionats amb el núvol, i que necessiten disposar de servidors dedicats o bé VPS però no els surt a compte, tenir una persona formada, per dedicar-se a l’administració d’aquests servidors o VPS. A ServeisTic ens podem fer càrrec de les tasques de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Tenim respostes per diverses tipologies de necessitats en servidors VPS. Ens podem responsabilitzar de la instal·lació i l’administració, però en alguns casos el client pot voler només que se li instal·li la programació, i requerir suport tècnic puntualment. En altres casos, el client pot voler que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servei. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final igual que si es tractés del nostre client.

Per aquests motius, les característiques entre una i altra opció són molt diferents. Fins al punt que sense tenir en compte que els preus baixen constantment, no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

El que sí que podem facilitar informació sobre operativa en el relatiu a treballs de configuració, manteniment i administració de servidors virtuals.


Instal·lació de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques de configuració:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor virtual durant el període inicial després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor virtual.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el software. És molt possible que en aquest punt sorgeixin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un imprevist freqüent, cal fer els possibles per evitarque passi, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor VPS. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les adaptacions finals no són estranyes en aquesttipus de serveis, perquè aquest tipus de canvis comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves funcionalitats en el transcurs de la preparació. Algunes es voldran incorporar al servidor virtual. També és possible que en aquest moment en que tot està validat, es descobreixi que falta algun software. Es poden fer tots aquests canvis, tot i que el temps que requereixin es restarà de la bossa d’hores de que es disposa en la contractació del servidor.


VPS dedicats administrats a Manlleu:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Manlleu:

Allotjament de pàgines web a Manlleu:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar a les pantalles d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Manlleu:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Manlleu:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Manlleu:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Manlleu:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?