Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Manresa i professionals de serveis d’Internet; botigues virtuals de Manresa

Els professionals que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de adaptacions, o un nivell més gran de privadesa per les seves dades. I també utilitzen VPS administrats les empreses o professionals, que ofereixen serveis relacionats d’alguna manera amb el núvol a altres empreses, i necessiten un hosting subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que algunes vegades és important en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, econòmicament, resulta més interessant per les empreses que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic, és molt elàstic. Des d’únicament fer la instal·lació del servidor, i entregar tots els accessos i configuracions a l’empresa, que en qualsevol cas ens podrà contactar per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu servidor, fins fer-nos càrrec de la instal·lació, i posteriorment del’administració. En cas que ens haguem de fer càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com de treballadors de la companyia.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Tot i això, el que sí que podem facilitar informació respecte a la nostra manera de funcionar en els treballs de configuració, manteniment i administració de servidors virtuals.


Instal·lació de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el programari. És molt freqüent que en aquest punt es destapin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un incident molt freqüent, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions finals resulten força habituals, perquè aquest tipus d’incorporacions comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves funcionalitats en el transcurs de la preparació. Algunes d’aquestes modificacions es voldran incorporar al servidor virtual. També és possible que en aquest punt en que ja està tot validat, es descobreixi que hi ha una incidència amb algun software. Es poden fer tots aquests canvis, tot i que el temps que requereixin es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació de l’equip.


Administració de servidors dedicats i VPS a Manresa:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Manresa:

Allotjament de pàgines web a Manresa:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic tenim plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen un backoffice per administrar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest complement consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Manresa:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Manresa:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Manresa:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Manresa:

Si el client necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?