Servei d’administració de servidors dedicats per posicionament, i hosting de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Martorelles.

Entre els clients tipus que contracten els serveis d’administració de servidors i VPS, algunes organitzacions, i professionals que ofereixen serveis a clients, pels que els és interessant les tasques de hosting per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé el suport al client, i guanyar uns diners sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a professionals especialitzats.

En aquestes àrees, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei únicament d’instal·lació i que llavors l’usuari es faci e les actualitzacions posterior al moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment sol·licitar el nostre servei per resoldre incidències. Naturalment també ens podem fer càrrec de l’administració dels servidors dedicats, en cas que el client ho prefereixi. Per acabar també ens podem fer càrrec de l’atenció i del suport a l’usuari final, com si fos un client propi.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les característiques entre una i altra opció són força diferents. Fins al punt que sense tenir en compte que els preus baixen constantment, no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

Tot i això, el que sí que podem facilitar informació respecte a la manera de funcionar en el relatiu a treballs de configuració, manteniment i administració de servidors dedicats.


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un incident habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent en acabar les proves, és iniciar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions finals resulten força habituals, perquè aquest tipus d’incorporacions comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves prestacions sobre la marxa. Algunes es voldran incorporar al servidor dedicat. També és possible que en aquest moment en que ja està tot validat, es descobreixi que hi ha una incidència amb algun programa. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, tot i que el temps es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació del servei.


Administració de servidors dedicats i VPS a Martorelles:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Martorelles:

Allotjament de pàgines web a Martorelles:

Addicionamement als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet d’allotjament per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades als apartats de hosting web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Martorelles:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Martorelles:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris de mantenir els plugins i la programació web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam des de la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Martorelles:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Martorelles:

Quan el client necessita allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?