Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament als cercadors, per empreses de Mollet del Vallès i professionals de serveis d’Internet; botigues virtuals de Mollet del Vallès

El públic de VPS, el formen principalment organitzacions, i professionals, que necessiten tenir un servidor VPS en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, instal·lar-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines web o botigues. Però en tractar-se d’empreses d’altres sectors, no els hi resulta adequat, ni còmode incorporar una persona per administrar-lo. Resultant ser la solució més òptima subcontractar l’administració del servidor dedicat que utilitzarà la societat.

Tenim respostes per diverses necessitats en servidors VPS. Habitualment ens responsabilitzar de la instal·lació i el mateniment, però en alguns casos el client pot voler únicament que se li instal·li el software, i sol·licitar assistència tècnica quan li calgui. En altres casos, el client pot voler que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor VPS. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, atenent l’usuari com si es tractés del nostre client directe.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les característiques entre les diferents opcions són molt diferents. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Però, sí que podem facilitar un detall del procés i els aspectes més destacats de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per finalitzar la verificació del bon funcionament dels serveis, és el moment de la migració de dades cap al nou servidor virtual. En aquest punt ens podem trobar diverses incidències. Per identificar-ne tantes com sigui possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el programari del servidor VPN, que utilitzen habitualment.

6. Feedback i darreres adaptacions:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les adaptacions d’última hora no són estranyes en aquesttipus de serveis, perquè aquest tipus d’incorporacions comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que es trobin noves prestacions sobre la marxa. Algunes es voldran incorporar al servidor administrat. També és possible que en aquest punt en que tot està validat, es descobreixi que hi ha una incidència amb algun software. Es poden fer tots aquests canvis, però el temps que requereixin es restarà de la bossa d’hores de que es disposa en la contractació del servidor.


Servidors dedicats administrats a Mollet del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Mollet del Vallès:

Allotjament de pàgines web a Mollet del Vallès:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting , que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan explicades als apartats d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Mollet del Vallès:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Mollet del Vallès:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquestes activitats poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Mollet del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar la seva web o botiga on-line. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Mollet del Vallès:

Quan l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?