Servei d’administració de servidors VPS per posicionar pàgines, i hosting de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Monistrol de Montserrat.

Els grup d’usuaris de VPS, el formen principalment empreses, i professionals, als quals els cal disposar d’un servidor VPS en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, instal·lar-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues online. Però en tractar-se d’entitats que es dediquen a feines molt diferents, no els hi resulta pràctic, ni còmode incorporar una persona per administrar-lo. Resultant ser la millor opció subcontractar l’administració del VPS que utilitzarà la societat.

En aquestes àrees, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei clau en mà i que llavors el client es faci càrrec e l’administració des del moment de l’entrega. Podent en tot cas disposar del nostre servei en cas de necessitar-lo. I també ens podem cuidar del manteniment dels servidors dedicats, en cas que el client ho necessiti. Finalment també ens podem responsabilitzar de l’atenció i el suport a l’usuari final, com si es tractés d’un client propi.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Els servidors dedicats, es preparen per cada client a mida. I no existeix un “equip” estàndard. Però sí que podem descriure l’operativa de preparació habitual dels servidors administrats que prepara ServeisTic:


Procés d’instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el software. És molt possible que en aquest punt es destapin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un problema freqüent, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part del client i s’ha posat en producció, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, , el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor VPS.


VPS dedicats administrats a Monistrol de Montserrat:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Monistrol de Montserrat:

Allotjament de pàgines web a Monistrol de Montserrat:

Addicionamement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de de dominis i pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis . tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Monistrol de Montserrat:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Monistrol de Montserrat:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Monistrol de Montserrat:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Monistrol de Montserrat:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?