Administració de servidors VPS per millorar el SEO de pàgines web d’empreses, i professionals d’Internet de Montmeló

El públic de VPS, el formen principalment empreses, i professionals, que necessiten disposar d’un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues virtuals. Però en tractar-se d’entitats d’altres sectors, no els resulta pràctic, ni operatiu incorporar una persona per fer-se’n càrrec. Resultant ser la solució més òptima subcontractar l’administració del VPS de la societat.

En el relatiu a servidors VPS, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei clau en mà per tal que el client es cuidi del manteniment posterior al moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment sol·licitar el nostre suport per resoldre incidències. I també ens podem cuidar de l’administració dels servidors VPS, en cas que el client ho vulgui. Finalment ens podem responsabilitzar de l’atenció i el suport a l’usuari final, com si es tractés d’un client propi.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que sense tenir en compte que els preus baixen constantment, no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

A cada empresa se li prepara el servidor administrats en funció de les seves necessitats. Per aquest motiu no disposem d’una configuració tipus. Però sí que podem detallar el procés de preparació habitual dels servidors administrats que prepara ServeisTic:


Configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin alguns problemes, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un problema freqüent, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, degut a que endarrereix tot el procés. El següent després de les proves, és iniciar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part del client i s’ha posat en marxa, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en la contractació del servidor virtual.


Administració de servidors dedicats i VPS a Montmeló:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Montmeló:

Allotjament de pàgines web a Montmeló:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines web, tots ells inclouen un panell de control per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Registrar dominis a Montmeló:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Montmeló:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montmeló:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Montmeló:

Si l’usuari té múltiples dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?