Servei de gestió de servidors VPS per posicionament de botigues online d’empreses, i professionals d’Internet de Montornès del Vallès

El grup d’usuaris de servidors dedicats, el formen fonamentalment entitats, i professionals, als quals els cal tenir un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues online. Però en tractar-se de societats no fan feines relacionades, no els resulta interessant, ni operatiu incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la solució més òptima subcontractar l’administració del servidor dedicat que utilitzarà l’entitat.

El que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec dee la posada en marxa del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions al client, que en qualsevol cas ens podrà contactar per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu equip, fins cuidar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. Si ens fem càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de l’empresa.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

De tota manera, sí que podem facilitar un detall del procés i les característiques principals de la posada en funcionament i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per acabar la verificació de que tots els serveis funcionen correctament, és el moment de la migració de dades cap al nou servidor dedicat. En fer la migració de dades poden sorgir sorpreses de tot tipus. Per tal d’identificar-les totes, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el programari del servidor VPN, que utilitzen habitualment.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


VPS dedicats administrats a Montornès del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Montornès del Vallès:

Allotjament de pàgines web a Montornès del Vallès:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de pàgines web, tots ells inclouen una àrea privada per administrar els serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es poden consultar als espais de hosting de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Montornès del Vallès:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Montornès del Vallès:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montornès del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Montornès del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?