Administració de servidors dedicats per millorar el SEO de pàgines web d’empreses, i professionals d’Internet de Montseny

Les empreses que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè necessiten adaptacions, o bé més seguretat per la seva informació. Però utilitzen VPS administrats les organitzacions o professionals, que es dediquen a oferir serveis vinculats amb a altres empreses, i necessiten un hosting extern amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis que gestionen per als seus clients. Habitualment aquesta és una part del servei que possiblement és rellevant en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, econòmicament, resulta més interessant per les empreses que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

Tenim respostes per diverses tipologies de necessitats en servidors VPS. Ens podem encarregar de la instal·lació i el mateniment, però en alguns casos el client pot estar interessat únicament en que se li instal·li la programació, i sol·licitar assistència tècnica puntualment. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor VPS. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari igual que si fos el nostre client directe.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

A cada empresa se li prepara el servidor virtuals atenent al nivell d’exigència. Per aquest motiu no disposem d’una configuració tipus. Tot i això sí que podem descriure el procés de preparació habitual dels servidors VPS que prepara ServeisTic:


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin imprevistos, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un imprevist habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent quan s’han acabat les proves, és iniciar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor VPS. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part del client i s’ha posat en producció, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, , el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en la contractació del servidor VPS.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Montseny:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Montseny:

Allotjament de pàgines web a Montseny:

Com a complement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic destaquen també els plans de hosting, que semple incorporen un panell de control per gestionar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un extra que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Registrar dominis a Montseny:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Montseny:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montseny:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Montseny:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?