Servei d’administració de servidors dedicats per posicionament de botigues virtuals d’empreses, i professionals d’Internet de Muntanyola

Les organitzacions que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de més recursos, o un nivell més gran de seguretat per la seva informació. Però utilitzen VPS administrats les organitzacions o professionals, que es dediquen a oferir serveis relacionats d’alguna manera amb el núvol a altres empreses, i els cal un hosting subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar alguna part dels serveis que gestionen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que tot i que algunes vegades és important en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, estratègicament, resulta més interessant per les entitats que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer la instal·lació del servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades de configuració al client, que en qualsevol moment ens podrà contactar per realitzar tasques puntuals al seu equip, fins cuidar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del manteniment. Si ens fem càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com d’empleats de la companyia.

Les característiques de hardware dels servidors dedicats que es preparen pels nostres clients, depenen de les necessitats del projecte. Per tant, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un servidor més reduït, i si té necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

Els VPS que administrem per als nostres clients, es configuren en funció de les necessitats de cada projecte. I per aquest motiu, no disposem d’una configuració de prestacions estàndard.


Procés d’instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per finalitzar la comprovació del bon funcionament dels serveis, procedim a la migració de dades cap al nou servidor virtual. En fer la migració de dades poden sorgir entrebancs de tot tipus. Per identificar-ne tantes com sigui possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el software del servidor virtual, que han d’utilitzar.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part del client i s’ha posat en producció, el client vulgui incorporar nous serveis, , el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en la contractació del servidor virtual.


VPS dedicats administrats a Muntanyola:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Muntanyola:

Allotjament de pàgines web a Muntanyola:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic tenim paquets d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu pla d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Muntanyola:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Muntanyola:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir plugins i la programació web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquestes activitats poden consistir en enviar spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Muntanyola:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar la seva pàgina o botiga online. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Muntanyola:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?