Gestió de servidors VPS per posicionament, i hosting de botigues online i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Pallejà.

El públic de VPS, el formen principalment entitats, i professionals, als quals els cal tenir un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines web o botigues on-line. Però en tractar-se d’entitats que es dediquen a feines molt diferents, no els resulta pràctic, ni operatiu incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la solució més òptima subcontractar l’administració del servidor dedicat de l’entitat.

Tenim respostes per diverses necessitats en servidors VPS. Ens podem encarregar de la instal·lació i el mateniment, però en alguns casos el client pot estar interessat només en que se li instal·li el software, i requerir assistència tècnica quan li calgui. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final peroblidar-se de tot el servei. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, atenent l’usuari igual que si es tractés del nostre client directe.

Per aquests motius, les característiques entre les diferents opcions són força diferents. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

A cada societat se li prepara el servidor administrats a mida. I no existeix una configuració tipus. Tot i això sí que podem detallar l’operativa de configuració habitual dels servidors virtuals que ofereix ServeisTic:


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Després de provar els serveis, i per finalitzar la comprovació de que tots els serveis funcionen correctament, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor virtual. En fer la migració de dades poden sorgir entrebancs de tot tipus. Per tal d’identificar-ne tantes com sigui possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el programari del servidor dedicat, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i darreres adaptacions:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part de la societat i s’ha posat en marxa, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor administrat.


Administració de servidors dedicats i VPS a Pallejà:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Pallejà:

Allotjament de pàgines web a Pallejà:

A més dels serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic podem oferir paquets d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Pallejà:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Pallejà:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Pallejà:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Pallejà:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per un nombre de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:

× +info?