Servei d’administració de servidors VPS per posicionament de pàgines d’empreses, i professionals d’Internet de Parets del Vallès

Entre els clients tipus que contracten els serveis d’administració de servidors i VPS, algunes organitzacions, i professionals dedicats a alguns serveis a clients, pels que els val la pena fer-se càrrec de el hosting per completar altres serveis que ja els estan oferint, o bé per fidelitzar els clients. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé potenciar l’atenció al client, i incrementar la xifra de negoci sense que hi hagi massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a professionals especialitzats.

Tenim respostes per diverses tipologies de necessitats en servidors dedicats. Ens podem encarregar de la instal·lació i el mateniment, però en alguns casos el client pot estar interessat únicament en que se li instal·li la programació, i requerir suport tècnic quan li calgui. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor VPS. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, atenent l’usuari final com si es tractés del nostre client.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Els virtuals que preparem per als nostres usuaris, es configuren en funció de les necessitats de cada projecte. Per tant, no disposem d’una configuració de de maquinari tipus.


Configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el software. És molt possible que en aquest punt es destapin imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un imprevist molt freqüent, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent en acabar les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en producció, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en la contractació del servidor dedicat.


VPS dedicats administrats a Parets del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Parets del Vallès:

Allotjament de pàgines web a Parets del Vallès:

A més dels serveis explicats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de de dominis i pàgines web, que semple incorporen un backoffice per administrar els serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Parets del Vallès:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Parets del Vallès:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam des de la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Parets del Vallès:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de web com de botigues online. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Parets del Vallès:

Quan l’usuari té múltiples dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?