Servei de gestió de servidors VPS per posicionar botigues online, i hosting de botigues virtuals i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Perafita.

Entre els clients tipus que contracten els serveis d’administració de servidors i VPS, diverses organitzacions, i professionals que ofereixen alguns serveis a clients, pels que els és interessant les tasques d’allotjament per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé l’atenció al client, i incrementar la xifra de negoci sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

En el relatiu a servidors VPS, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei clau en mà i que llavors l’usuari es cuidi de l’administració posterior al moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment disposar del nostre servei per resoldre incidències. Naturalment també ens podem responsabilitzar del manteniment dels servidors dedicats, en cas que el client ho necessiti. Per acabar també ens podem fer càrrec de l’atenció i el suport a l’usuari final, com si es tractés d’un client propi.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

Però, sí que podem facilitar un detall del procés i les característiques principals de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el software. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin imprevistos, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un problema habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent en acabar verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor VPS. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


VPS dedicats administrats a Perafita:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Perafita:

Allotjament de pàgines web a Perafita:

Complementàriament als serveis descrits en aquest espai. A ServeisTic podem oferir paquets d’allotjament per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar a les pantalles de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Perafita:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des d’un sol espai. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Perafita:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Perafita:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per posicionar millor la seva pàgina o botiga virtual. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Perafita:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?