Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament web, per empreses de Piera i professionals de serveis d’Internet; projectes d’Internet de Piera

Tant per organitzacions que necessiten tenir el seu propi servidor dedicat administrat per disposar de la privadesa, seguretat, llibertat i disponibilitat que necessiten per la seva informació. Com per aquelles organitzacions que ofereixen serveis relacionats amb Internet, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no poden, formar una persona, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic ens podem fer càrrec de les tasques de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

El que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fere la posada en marxa del servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades tècniques a l’empresa, que en qualsevol moment ens podrà sol·ilicitar per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu servidor, fins cuidar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. Si ens fem càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com de treballadors de l’entitat.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les característiques entre les diferents opcions són molt diferents. Fins al punt que sense tenir en compte que els preus baixen constantment, no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Els servidors virtuals, es configuren per satisfer les necessitats de cada empresa a mida. Per aquest motiu no disposem d’una configuració tipus. Tot i això sí que podem descriure l’operativa de preparació habitual dels servidors virtuals que prepara ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el programari. És molt possible que en aquest punt es destapin alguns imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un incident habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat les proves, és iniciar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Servidors dedicats administrats a Piera:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Piera:

Allotjament de pàgines web a Piera:

Com a complement als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic podem oferir plans d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Piera:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Piera:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Piera:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic pàgines i botigues on-line. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Piera:

Quan el client necessita allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?