Servei d’administració de servidors dedicats per SEO, i allotjament de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Prats de Lluçanès.

Les organitzacions que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de espai, o un nivell més gran de privadesa per la seva informació. I també utilitzen VPS administrats les entitats o professionals, que es dediquen a oferir serveis relacionats d’alguna manera amb cloud a altres empreses, i els cal un allotjament subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Habitualment aquesta és una part del servei que algunes vegades és rellevant en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, estratègicament, resulta més interessant per les empreses que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

En aquestes àrees, a ServeisTic podem donar el servei clau en mà per tal que l’usuari es faci e l’administració des del moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment sol·licitar el nostre suport per resoldre incidències. I també ens podem fer càrrec de l’administració dels servidors VPS, en cas que el client ho prefereixi. Per acabar també ens podem fer càrrec de l’atenció i del suport a l’usuari final, com si es tractés d’un client propi.

Les característiques de maquinari dels servidors VPS que es posen a disposició dels nostres clients, depenen del projecte. Per tant, en projectes de baix nivell d’exigència , es pot utilitzar un sistema més petit, i en cas que tingui unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

Tot i això, sí que podem detallar el procés i els aspectes més destacats de la configuració i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor virtual funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per acabar la comprovació de que tots els serveis funcionen correctament, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor VPN. En aquest punt ens podem trobar diverses incidències. Per tal d’identificar-ne tantes com sigui possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el software del servidor dedicat, que han d’utilitzar.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part del client i s’ha posat en marxa, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor VPS.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Prats de Lluçanès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Prats de Lluçanès:

Allotjament de pàgines web a Prats de Lluçanès:

Complementàriament als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic disposem de paquets de hosting per gairebé totes les necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per gestionar els serveis . tots els allotjaments inclouen un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Prats de Lluçanès:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar tots els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Prats de Lluçanès:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir plugins i programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Prats de Lluçanès:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Prats de Lluçanès:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?