Administrar servidors dedicats i VPS per posicionar botigues on-line, i hosting de botigues online i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Rajadell.

Els grup d’usuaris de servidors dedicats, el formen fonamentalment organitzacions, i professionals, que necessiten tenir un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, instal·lar-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines web o botigues on-line. Però en tractar-se d’empreses que es dediquen a feines molt diferents, no els hi resulta eficient, ni operatiu incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la solució més òptima subcontractar l’administració del servidor dedicat que utilitzarà l’entitat.

Tenim respostes per diverses necessitats en servidors dedicats. Ens podem responsabilitzar de la instal·lació i l’administració, tot i que de vegades el client pot voler únicament que se li instal·li la programació, i sol·licitar assistència tècnica quan li calgui. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari igual que si fos el nostre client.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que preparem pels nostres usuaris, en cada cas es configuren en funció del client. Per tant, en projectes petits, es pot utilitzar un sistema amb menys recursos, i en cas que tingui necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

A cada client se li prepara el servidor virtuals atenent al nivell d’exigència. I no existeix un “equip” estàndard. Tot i això sí que podem descriure el procés de preparació habitual dels servidors virtuals que prepara ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor virtual funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el programari. És molt possible que en aquest punt sorgeixin imprevistos, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un sobrevingut habitual, cal fer els possibles per evitarque passi, perquè endarrereix tot el procés. El següent després de verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor VPS. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les adaptacions d’última hora no són estranyes en aquesta mena de serveis, perquè aquest tipus de canvis comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que es trobin noves funcionalitats en el transcurs de la preparació. Algunes d’aquestes modificacions s’incorporaran al servidor dedicat. També és possible que en aquest punt en que tot està validat, es descobreixi que falta algun software. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, tot i que el temps es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació del servidor.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Rajadell:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Rajadell:

Allotjament de pàgines web a Rajadell:

Com a complement als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de dominis, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest extra rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als espais d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Rajadell:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rajadell:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Rajadell:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Rajadell:

Quan el client necessita hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:

× +info?