Administració de servidors dedicats i VPS per posicionament de pàgines d’empreses, i professionals d’Internet de Rellinars

Entre els clients tipus que contracten els serveis d’administració de servidors i VPS, diverses organitzacions, així com professionals que ofereixen serveis a clients, pels que els és interessant donar el servei de hosting , per completar altres serveis que ja els estan oferint, o bé per fidelitzar els usuaris. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé l’atenció al client, i incrementar la xifra de negoci sense que hi hagi massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a professionals especialitzats.

Oferim solució a diverses necessitats en servidors VPS. Habitualment ens responsabilitzar de la instal·lació i el mateniment, però en alguns casos el client pot estar interessat només en que se li instal·li la programació, i sol·licitar suport tècnic quan li calgui. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final peroblidar-se de tot el servei. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, atenent l’usuari final igual que si es tractés del nostre client directe.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

Els servidors virtuals, es configuren per satisfer les necessitats de cada societat a mida. I no existeix un “equip” estàndard. Però sí que podem descriure el procés de preparació habitual dels servidors administrats que prepara ServeisTic:


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el programari. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin problemes, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i s’ha descobert en la fase de proves. Tot i que és un sobrevingut freqüent, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent en acabar les proves, és iniciar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor VPS. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Servidors dedicats administrats a Rellinars:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Rellinars:

Allotjament de pàgines web a Rellinars:

Complementàriament als serveis descrits en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. En tots els hostings s’hi inclou un complement molt interessant, aquest valor afegit rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne les característiques SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Rellinars:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres des d‘una sola àrea privada. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rellinars:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, aquestes activitats poden consistir en enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Rellinars:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Rellinars:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?