Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Ripollet i professionals de serveis d’Internet; pàgines de Ripollet

Tant per organitzacions que necessiten preparar el seu propi servidor dedicat per gaudir de la privadesa, seguretat, llibertat i disponibilitat que requereix la seva informació. Com també per aquelles organitzacions que ofereixen serveis relacionats amb Internet, i han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no els surt a compte, formar una persona, per aquestes tasques. A ServeisTic oferim els serveis d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

El que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fere la posada en marxa del servidor, i entregar tots els accessos i configuracions a l’empresa, que en qualsevol cas ens podrà sol·ilicitar per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu equip, fins fer-nos càrrec de la posada en funcionament, i posteriorment del manteniment. Si ens fem càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de la companyia.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

De tota manera, sí que podem detallar el procés i els aspectes més destacats de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el software. És molt possible que en aquest punt sorgeixin alguns problemes, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un incident habitual, cal fer els possibles per evitarque passi, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent en acabar les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les adaptacions d’última hora no són estranyes en aquesttipus de serveis, perquè aquest tipus de canvis impliquen tot un procés i tenen una evolució, que fa que es trobin noves funcionalitats sobre la marxa. Algunes s’incorporaran al servidor VPS. També és possible que en aquest moment en que ja està tot validat, es descobreixi que hi ha una incidència amb algun programa. Es poden fer tots aquests canvis, però el temps es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació del servidor.


VPS dedicats administrats a Ripollet:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Ripollet:

Allotjament de pàgines web a Ripollet:

A més dels serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic disposem de plans d’allotjament per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. tots els hostings inclouen un extra molt interessant, aquest extra En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Ripollet:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Ripollet:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir els plugins i la programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, aquestes activitats poden consistir en enviar spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Ripollet:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament pàgines web i botigues on-line. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga on-line. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar la seva web o botiga online. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Ripollet:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?