Servei de hosting de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Sallent i professionals de serveis d’Internet; projectes d’Internet de Sallent

També utilitzen els serveis d’administració de servidors i VPS, algunes entitats, i professionals dedicats a alguns serveis a clients, pels que els val la pena fer-se càrrec de l’allotjament per completar altres serveis que ja els estan oferint, o bé per fidelitzar els clients. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé potenciar l’assistència al client, i guanyar uns diners sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

El que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer la instal·lació del servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades de configuració a l’empresa, que en qualsevol cas ens podrà contactar per realitzar tasques puntuals al seu servidor, fins fer-nos càrrec de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. Si ens fem càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com d’empleats de l’empresa.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors VPS que preparem pels nostres usuaris, en cada cas depenen de les necessitats del projecte, de manera que, en projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un sistema més limitat, i si té unes necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

Els VPS que administrem per als nostres usuaris, es configuren en funció de les necessitats del client. I per aquest motiu, no existeix una configuració de prestacions tipus.


Procés d’instal·lació de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el software. És molt possible que en aquest punt sorgeixin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un incident habitual, cal fer els possibles per evitarque passi, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions finals resulten força habituals, perquè aquest tipus de canvis impliquen tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves funcionalitats en el transcurs de la preparació. Algunes d’aquestes modificacions es voldran incorporar al servidor virtual. També és possible que en aquest moment en que ja està tot validat, es descobreixi que falta algun software. Es poden fer tots aquests canvis, tot i que el temps que requereixin es restarà de la bossa d’hores de que es disposa en la contractació de l’equip.


Administració de servidors dedicats i VPS a Sallent:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sallent:

Allotjament de pàgines web a Sallent:

A més dels serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de de dominis i pàgines web, que semple incorporen àrea d’administració per administrar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en adaptar el seu servei de hosting per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Sallent:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sallent:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sallent:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sallent:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?