Servei d’administració de servidors dedicats per posicionar botigues online, i allotjament de botigues virtuals i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Sant Andreu de la Barca.

Tant per entitats que necessiten preparar el seu servidor dedicat per disposar de la confidencialitat, seguretat, llibertat i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com també per aquelles entitats que ofereixen serveis relacionats amb el núvol, i han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no poden, tenir una persona formada, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic oferim els serveis de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Oferim solució a diverses tipologies de necessitats en servidors VPS. Habitualment ens cuidar de la instal·lació i l’administració, però en alguns casos el client pot estar interessat únicament en que se li instal·li el software, i requerir suport tècnic quan li calgui. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari igual que si fos el nostre client.

Les característiques de maquinari dels servidors VPS que es posen a disposició dels nostres usuaris, depenen del projecte, de manera que, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un sistema més limitat, i en cas que tingui necessitats més exigents, caldrà que disposi de més recursos.

El que sí que podem donar és informació sobre operativa en el relatiu a serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors virtuals.


Instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el programari. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin alguns problemes, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un sobrevingut habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent en acabar les proves, és iniciar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor VPS. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part del client i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en la contractació del servidor VPS.


Servidors dedicats administrats a Sant Andreu de la Barca:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Andreu de la Barca:

Allotjament de pàgines web a Sant Andreu de la Barca:

Com a complement als serveis que es detallen en aquesta pantalla. A ServeisTic disposem de paquets de hosting per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen àrea d’administració per administrar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un complement molt interessant, aquest valor afegit rau en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es detallen als espais de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Andreu de la Barca:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Andreu de la Barca:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir els complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Andreu de la Barca:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Andreu de la Barca:

Per aquells clients als que els cal allotjar diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:

× +info?