Servei d’administració de servidors dedicats i VPS per posicionament, i hosting de pàgines web i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Sant Antoni de Vilamajor.

Les entitats que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de adaptacions, o un nivell més gran de privadesa per les seves dades. I també utilitzen VPS administrats les organitzacions o professionals, que ofereixen serveis vinculats amb a altres empreses, i els cal un allotjament subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que tot i que algunes vegades és clau en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, estratègicament, resulta més interessant per les organitzacions que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, és molt elàstic. Des d’únicament fer’instal·lar el servidor, i entregar tots els accessos i configuracions al client, podent contactar-nos per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu servidor, fins cuidar-nos de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. En cas que ens haguem de fer càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de la companyia.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que posem a disposició dels nostres usuaris, en cada cas es configuren en funció de les necessitats del client. Per tant, si es tracta de projectes de baix nivell d’exigència , es pot utilitzar un sistema més limitat, i en cas que tingui necessitats més exigents, caldrà que disposi de més recursos.

Els VPS que preparem per als nostres usuaris, depenen de les necessitats del client. I per aquest motiu, no disposem d’una configuració de prestacions estàndard.


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor virtual funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor virtual durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el programari. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un problema habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part de l’empresa i s’ha posat en producció, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, , el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor dedicat.


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Antoni de Vilamajor:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Antoni de Vilamajor:

Allotjament de pàgines web a Sant Antoni de Vilamajor:

A més dels serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als apartats d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Antoni de Vilamajor:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Antoni de Vilamajor:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Antoni de Vilamajor:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic pàgines web i botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Antoni de Vilamajor:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?